Newsmy

Nhà cung cấp phần mềm dẫn đường Navitel tại Việt Nam. Bản đồ cập nhật liên tục với chu kỳ 3 tháng một lần