Phần 2. Hướng dẫn tạo tài khoản để sử dụng Etacs Decoder

07/24/2019
bởi icar.vn admin

Phần mềm Etacs Decoder hoạt động trực tuyến do vậy yêu cầu một tài khoản và duy trì kết nối internet thường xuyên, trước khi sử dụng phần mềm cần đăng ký một tài khoản để đăng nhập và thanh toán phí.


1. Đăng ký tài khoản (nếu bạn chưa có tài khoản): 
- Mở phần mềm Etacs Decoder

- Nhập tên tài khoản cần đăng ký vào ô ED Login, ví dụ: TestUser

- Nhập mật khẩu đăng nhập vào ô ED Password, ví dụ: 123456789

- Nhập email của bạn vào ô E-Mail, ví dụ: test@gmail.com

- Bấm Register


2. Đăng nhập tài khoản (khi đã có tài khoản):  

- Mở phần mềm Etacs Decoder

- Nhập tên tài khoản đã đăng ký vào ô ED Login, ví dụ: TestUser

- Nhập mật khẩu đăng nhập vào ô ED Password, ví dụ: 123456789

- Nhập email của bạn vào ô E-Mail, ví dụ: test@gmail.com

- Bấm Login
3. Mua gói kích hoạt:  

- Mở phần mềm Etacs Decoder, 

- Đăng nhập

- Chọn thẻ Wallet 

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận