Phần 3. Kết nối máy tính và xe qua công cụ ELM327

07/24/2019
bởi icar.vn admin

1. Kết nối máy tính và xe

1.1. Tìm vị trí cổng OBD-II, thông thường cổng này hay nằm phía dưới vô lăng1.2. Cắm giắc OBD của cáp ELM 327 vào cổng ODB-II của xe1.3. Kết nối cáp USB của ELM327 vào máy tính


1.4. Đèn trên thiết bị ELM327 sẽ sáng1.5. Chạy ETACS Decoder và kiểm tra kết nối Internet (Phần mềm sẽ không chạy nếu không có internet)


1.6. Nếu trình điều khiển cho ELM327 được máy tính nhận đúng hoặc cài đặt đúng, đèn báo sẽ sáng.
1.7. Khởi động xe - Việc này là cần thiết!!!
1.8. "Menu" -> "ETACS" -> "Connect to adapter" hoặc bấm Nút nguồn trên phần mềm từ OFF thành ON


1.9. Phần mềm sẽ  nhận diện thiết bị ETACS, VIN, đọc các biến (Variant) và tùy biến của xe  (Custom codings). Tất cả các đèn (hoặc chỉ 2 đèn) LED xanh sẽ sáng.Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận