Phần 2. Các lệnh AT cơ bản cho modem USB 3G 4G Huawei

Phần 2. Các lệnh AT cơ bản cho modem USB 3G 4G Huawei

Phần 2: Các lệnh AT cơ bản để kích hoạt modem USB 3G/4G Huawei

Sau khi đọc hướng dẫn cài đặt và sử dụng USB 3G 4G trên đầu android, đối với các USB chưa có trong hướng dẫn sẽ khiến các bạn bối rối, do vậy trong phần này iCar Việt Nam tiếp tục tổng hợp danh mục các lệnh AT của một số loại USB 3G 4G phổ biến hiện nay trên thị trường để hoàn thiện phương pháp kích hoạt USB 3G 4G nhằm sử dụng được trên đầu DVD android

Các lệnh AT cơ bản cho modem USB 3G/4G Huawei Е1550 Е171 Е173 E177

Cấu hình modem có thể được thực hiện bằng các ứng dụng như puty hoặc phần mềm hiperterminal hoặc sử dụng tiện ích Huawei modem terminal

AT^U2DIAG=0 (chế độ làm việc chỉ modem”)

AT^U2DIAG=1 (chế độ “modem + CD-ROM”)

AT^U2DIAG=255 (chế độ “modem + CD-ROM + Card Reader”) – không hỗ trợ Huawei E1750

AT^U2DIAG=256 (chế độ “modem + Card Reader”)

AT+CFUN=1 (Khởi động lại modem)

ATI (hiển thị thông tin modem)

AT^GETPORTMODE (Hiển thị danh sách tất cả các thiết bị trong modem)

# Nếu modem không chấp nhận AT^U2DIAG=255 thì nhập lệnh AT^U2DIAG=1

 

Các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc với modem huawei

ATI – xem thông tin modem

AT+CFUN=1 – khởi động lại mode, lệnh này rất hữu ích vì có thể khởi động lại modem mà không làm đứt quãng các thiết lập kết nối. Sau khi khởi động lại modem được kết nối ngay với mạng.

AT+CGMI – thông tin nhà sản xuất modem (nhận được: huawei)

AT+CGMR – thông tin phiên bản phần mềm (Ví dụ: 11.608.12.04.21)

AT+CIMI – thông tin số IMSI của SIM (Ví dụ: 250015800471114)

AT+CGSN – thông tin số IMEI của modem (Ví dụ: 353142033840706)

AT^HWVER – thông tin phần cứng của modem (Ví dụ: ^HWVER:”CD6ATCPU”)

AT+CSQ – xem độ mạnh của tín hiệu sóng

AT^CMDL – xem danh sách toàn bộ các lệnh

AT+CGMM hoặc AT+GMM – truy vấn tên của moden

AT+COPS – thông tin nhà mạng hiện tại

(Ví dụ: +COPS: (1,”MTS-RUS”,”MTS”,”25001″,0),(2,”MTS-RUS”,”MTS”,”25001″,2),,(0,1,2,3,4),(0,1,2))

AT^U2DIAG? – chế độ làm việc hiện tại.

AT^GETPORTMODE – danh mục các thiết bị có trong modem

AT+CLAC Phản hồi sẽ là một danh sách các lệnh được hỗ trợ

Kích hoạt chức năng modem thoại:

AT^CVOICE=? – kiểm tra trạng thái chức năng thoại của modem (0 – có nghĩa là bật)

AT^CVOICE=0 – kích hoạt chức năng modem thoại

 

Bật tắt chế độ 2G và 3G:

AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – chế độ chỉ sử dụng 2G

AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 – chế độ ưu tiên mạng 2G

AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 – chế độ chỉ sử dụng 3G

AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 – chế độ ưu tiên mạng 3G

AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2 – chế độ kích hoạt cả 2G và 3G

 

Bật tắt chế độ WCDMA, HSDPA, HSPA+, HSPA:

AT^HSDPA=1 – bật chế độ HSDPA

AT^HSDPA=0 – tắt chế độ HSDPA

AT^HSUPA=1 – bật chế độ HSUPA

AT^HSUPA=0 – tắt chế độ HSUPA

AT^HSPA=0 – chế độ WCDMA

AT^HSPA=1 – chế độ HSDPA

AT^HSPA=2 – chế độ HSPA

AT^HSPA=3 – chế độ HSPA+

AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 – chế độ chỉ sử dụng GPRS/EDGE

AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 – chế độ chỉ sử dụng 3G/WCDMA

AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 – chế độ ưu tiên GPRS/EDGE

AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 – chế độ ưu tiên 3G/WCDMA

 

Các lệnh cần thiết để mở khóa modem

AT^CARDLOCK=”NCK Code” – nhập mã mở khóa (số có 8 chữ số)

AT^CARDUNLOCK=”MD5 NCK Code” – đặt lại các lần thử để nhập mã mở khóa mã NCK, tối đa 10 lần

AT^CARDLOCK? – kiểm tra trạng thái khóa modem và số lần thử nhập mã mở khóa:

(Trả lời của modem: CARDLOCK: A,B,0 , nếu A=2 modem đã được mở khóa, A=1 modem đang khóa – SimLock, nếu A=3 tại đây bạn có 2 khả năng, hoặc đã sử dụng hết 10 lần thử nhập mã hoặc đã nạp firmware chỉnh sửa, B – số lần thử nhập mã còn lại (đến 10 lần))

 

Thay đổi chế độ modem

AT^U2DIAG=lệnh – để thay đổi chế độ modem (Modem,CD ROM, thẻ nhớ, PC UI, NDIS, SmartCard).

Bảng các lệnh xem bên dưới.

Sẽ không hoạt động trên các thiết bị không có thẻ thông minh và bộ điều hợp mạngSẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có thẻ thông minh

LệnhModemCD-ROMThẻ nhớPC UIInternet adapterSmart CardLưuHỗ trợKhông hỗ trợ
0++E160, E1750
1++
3+++Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có thẻ thông minh
5+++Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có bộ điều hợp mạng
9+++
10+++
12+++Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có bộ điều hợp mạng
255++++??Khôi phục cài đặt gốcE160, E160E, K3565, K3715E176, E1762, E1750, E173
256++E160, E160E, E173, E1750, E1762, K3565, K3715E176
257+++
259++++E173u-2, E176
261++++ Không làm việc với thiết bị không có thẻ nhớ và cạc mạng
265++++ Không làm việc với thiết bị không có thẻ thông minh và cạc mạng
266++++ Không làm việc với các thiết bị không có thẻ thông minh
267+++ Không làm việc với các thiết bị không có cạc mạng
268++++Không là việc với thiết bị không có cạc mạngE1750, K3565, E173
276+++++? Khôi phục cài đặt gốcE1762, K3565, K3765, E173, E1750

 

Lệnh AT cho các modem E171 firmware v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398, … 

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7,A1,A2″ (Đặt cấu hình mặc định)

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7″ (chế độ modem + card mạng)

AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3,A2″ (chế độ “modem + Card Reader”)

AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3″ (chế độ “chỉ modem”)

AT^SETPORT=”A1,2,7″ (chế độ “cạc mạng + CD-ROM”)

AT^SETPORT=”A1,A2,2,7″ (chế độ “cạc mạng”) – cho Windows 7

AT^SETPORT=”A1;1,2″ (chế độ “modem + giao diện người dùng”)

AT^SETPORT? (Cấu hình modem hiện tại)

AT^GETPORTMODE (Hiển thị chế độ hoạt động hiện tại)

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E” (Đặt lại về mặc định)

 

Cài đặt chế độ mạng mặc định cho Huawei E352

at^hspa?

^HSPA: 2 AT^SETPORT?

A1,A2;1,2,3,7,A1,A2

AT^SYSCFG?

^SYSCFG:2,2,3FFFFFFF,1,2

 

Cài đặt chế độ mạng mặc định cho Huawei E352b (21.158.23.00.209)

AT^SETPORT?

A1,A2;1,16,3,2,A1,A2

AT- các lệnh cho Huawei E1750

АТ lệnh chuyển đổi chế độ huawei E1750

AT^U2DIAG=0 (chỉ modem)

AT^U2DIAG=1 (chế độ modem + CD-ROM)

AT^U2DIAG=6 (chỉ cạc mạng)

AT^U2DIAG=268 cho E1750 (chế độ modem + CD-ROM + Card Reader)

AT^U2DIAG=276 cho E1750 (chế độ cạc mạng + CD-ROM + Card Reader)

AT^U2DIAG=256 (chế độ Modem + Card Reader, có thể được sử dụng như một ổ đĩa flash USB thông thường,

từ chối cài đặt trình điều khiển modem)

 

Các lệnh АТ chuyển mạng huawei E1750

AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 (chỉ 3G)

AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,1,2 (chỉ GSM)

AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 (Ưu tiên 3G)

 

Các lệnh AT chuyển mạng Huawei E1820 (E182E)

AT^SYSCFG=13,2,3fffffff,1,2 – chỉ GSM 

 AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,1,2 – ưu tiên GSM 

 AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 – chỉ WCDMA 

 AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 – ưu tiên WCDMA

 

Các lệnh AT cho Huawei E3131

AT^SETPORT=”A1,A2;1,16,3,2,A1,A2″ – (Đặt cấu hình mặc định) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3,16,A1,A2″ – (chế độ hoạt động modem với Android 4.0 (đôi khi làm việc)) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,16,3,2″ – (chế độ “modem + cạc mạng”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,3,2,A2″ – (chế độ “modem + Card Reader”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,3,2″ – (chế độ “chỉ modem”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;2,16″ – (chế độ “cạc mạng”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;2,16,A1″ – (chế độ “cạc mạng + CD-ROM”)

 

Các lệnh AT cho modem Huawei E303 HiLink

AT^U2DIAG=374 Chuyển modem từ chế độ Hilink sang chế độ cổng COM

AT^U2DIAG=375 Trở về chế độ ban đầu

 

Các lệnh AT cho modem Huawei E3276

AT^SETPORT=”A1;10,12,13,14,16,A1,A2″ – Bật tất cả các cổng com.

AT^SETPORT=”A1,A2;12,16,A1,A2″ – Cài đặt mặc định.

Các lệnh AT lệnh chuyển đổi chế độ trong modem huawei LTE (E392, E398)

Nếu bạn muốn chỉ bật chế độ LTE cho modem USB, tắt tất cả các chế độ khác, bạn cần sử dụng lệnh AT:

AT^SYSCFGEX=”03″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Trong lệnh trên, giá trị đầu tiên được giải mã là:

00 – Chế độ mặc định (Trình tự ưu tiên là: 4G > 3G > 2G)

01 – GSM GPRS(2G)

02 – WCDMA(3G) 

03 – LTE(4G) 

99 – Giữ nguyên các cài đặt hiện tại.

Bạn cũng có thể chọn thứ tự ưu tiên của chúng, theo thứ tự giảm dần, ví dụ:

AT^SYSCFGEX=”0302″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Trong trường hợp này, modem sẽ cố gắng kết nối trước với mạng LTE và sau đó với mạng 3G, bên cạnh hoạt động trong mạng 2G. hoặc tùy chọn này:

AT^SYSCFGEX=”030201″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

cái này cũng tương đương với

AT^SYSCFGEX=”00″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Chế độ tự động, cài đặt mặc định (Trình tự ưu tiên: 4G > 3G > 2G)

 

Các nội dung khác có thể bạn quan tâm:

Phần 1: Cài đặt và sử dụng USB 3G 4G trên đầu DVD android

    • Làm sáng tỏ lý do tại sao nhiều USB 3G 4G theo mặc định không hoạt động trên đầu Android và làm cách nào để cho chúng hoạt động được với đầu android ô tô.

Phần 2: Các lệnh AT cơ bản để kích hoạt modem USB 3G/4G Huawei

  • Sau khi đọc xong phần 1, khi đối mặt với một chiếc USB 3G 4G chưa có trong hướng dẫn, chúng ta cần tìm hiểu các lệnh cần phải gõ nhằm kích hoạt chế độ hỗ trợ thiết bị android của USB 3G 4G, tại đây sẽ có một số thông tin rất hữu ích cho một sự khởi đầu tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
5/5 - (27 bình chọn)

2243 Lượt xem

Các câu hỏi thường gặp

Camera 360 DCT là một trong những loại Camera hành trình 360 độ hot nhất hiện nay. Sản phẩm này đã giành được nhiều sự quan tâm, ưu ái của khách hàng.  Đây cũng là chiếc Camera hành trình được...

1820 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Mobileye 630 là một thiết bị cảnh báo va chạm được nhiều lái xe yêu thích. Trong quá trình di chuyển đây thực sự là một "người bạn" hữu ích giúp lái xe an toàn. Hiện nay trên thị trường...

2320 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình OTO Jet Tech (Zestech) có nhiều tính năng ưu việt hỗ trợ lái xe an toàn. Đây là một sản phẩm đang thu hút được sự quan tâm của nhiều chủ xe. Hơn nữa, giá thành của sản...

1579 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera lùi CX5 đang là sản phẩm hot trên thị trường với lượng tìm kiếm kỉ lục. Đây là một "siêu phẩm" được nhiều người yêu thích sử dụng trong thời gian qua. Nhưng để lựa chọn được sản phẩm...

1781 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến áp suất lốp Steelmate đang là sản phẩm được nhiều người tìm kiếm trong thời gian qua. Sản phẩm này với tính năng vượt trội mang lại nhiều công dụng hữu ích cho người dùng. Cảm biến giúp...

2689 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera hành trình là một sản phẩm được nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Bởi theo Nghị định 10 của Chính phủ tất cả các xe vận tải và kinh doanh đều phải lắp camera theo dõi hành trình. Thời...

2061 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình Android cho ô tô là một thiết bị không thể thiếu cho một xế hộp hiện đại. Chiếc màn hình nhỏ gọn đẹp mắt sẽ hỗ trợ người lái xe tham gia giao thông an toàn. Sản phẩm...

2414 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình DVD Android ô tô loại nào là tốt nhất thị trường? Thêm vào đó là nó phải hợp với dòng xe của mình và vừa với khả năng tài chính. Nhất là độ bền và tính hoạt động...

2872 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera Hành Trình Xe Tải đang là thiết bị được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Thiết bị này thực sự có mang lại nhiều lợi ích cho người dùng? Và lý do vì sao nên lắp Camera Hành...

955 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn Hình Zestech là thiết bị thường được thấy trong các xe hơi. Sản phẩm này đang thu hút được khá nhiều người ưa chuộng. Vậy lý do cụ thể là gì? Chúng ta cùng icar.vn tìm hiểu 5 điểm...

1858 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cách sử dụng Camera hành trình sao cho đúng nhất đang là vấn đề được nhiều bác tài quan tâm. Bởi tình trạng giao thông tại Việt Nam khá là phức tạp camera hành trình giúp di chuyển an toàn...

1548 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera hành trình được ví von là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng các bác tài trong mỗi chuyến đi. Không thể phủ nhận vai trò cũng như tác dụng, lợi ích đáng kể mà nó đem lại....

2536 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Hiện đã có rất nhiều xe ô tô được lắp Camera 360 độ ELLIVIEW. Để tiện cập nhật, theo dõi thông tin, quý khách hàng của ELLIVIEW có thể xem theo danh sách này. Thông tin được cập nhật thường...

2202 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến áp suất lốp ô tô TPMS là thiết bị đo và hiển thị tình trạng nhiệt độ, áp suất của lốp xe. Chúng không chỉ giám sát trạng thái lốp qua màn hình. Mà còn được lập trình...

2653 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Sau 5 ngày, từ 23 - 27/10/2019, ICAR Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công sau triển lãm Viet Nam Motor Show 2019. Gần 1000 sản phẩm được Khách hàng và Quý đối tác đón nhận tại...

98741 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến lùi xe ô tô là gì? Cảm biến lùi (công tắc cảm biến lùi) xe ô tô là thiết bị được gắn ở đuôi xe ô tô có chức năng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm...

7694 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Chắc hẳn bạn đã hiểu quá rõ về việc phải mua màn hình android ô tô chính hãng nếu có kinh nghiệm sử dụng. Mặc dù ai cũng mong muốn mua được chiếc Màn hình Android Ô tô tốt nhất....

7130 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Nếu bạn đang quan tâm đến việc mua hoặc lắp đặt cảm biến lùi. Bạn nên đọc qua bài viết tổng hợp này. Với những kiến thức và kinh nghiệm từ những thợ lâu năm, bài viết sẽ giúp bạn...

7080 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Hẳn là bạn đã biết về giá trị thực dụng vượt trội của đầu DVD android ô tô. Có thể bạn cũng đang tìm kiếm để lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Bài viết này giúp...

6998 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Giới thiệu TPMS i3C - Cảm biến áp suất lốp theo xe Toyota Cross có...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM Dòng TPMS C33 được Icar Việt Nam phối hợp sản xuất...

Danh mục sản phẩm
Tin mới
Sản phẩm mới