Em xin các cụ chỉ dẫn cho em cái bộ nút vô lăng này với ạ

#1
Vì cái tính ham mày mò mà e chưa thông được cái vụ phím vô lăng này ạ, các cụ thông thái giúp giùm em một vé được không. Tổ hợp phím thì nó rất nhiều dây, mà vào màn DVD chỉ có 3 dây, còn cái giắc đực zin của xe chỉ có 1 dây thôi. Xe em Innova 2015 E ạ, giờ phải đấu nối như nào để nó hoạt động cả hai bên phím ạ. Em cảm ơn rất rất nhiều ạ C3982788-8BBF-465D-9158-E1317914B4FE.jpeg 2AEEAD79-30CE-4D2B-BE3A-3FDA149B767D.jpeg 8892CADD-A806-4701-A1CB-F6CDE1CA84F1.jpeg 38D40CD9-A8BE-494F-A350-A981A00D39B8.jpeg 739E5C3F-004F-482F-8903-BC539EE49CA4.jpeg 74417159-023B-4647-8167-9A57F887CDF2.jpeg 6C1F1386-C1FD-4A0A-96C6-92100260B056.jpeg 575935A2-188C-4284-B081-8B7462ECAC4B.jpeg 73EAD12D-8968-43BF-A3CD-785F8AA3F592.jpeg 4F37A29C-53A2-4E49-A925-B6AF6F911519.jpeg C3982788-8BBF-465D-9158-E1317914B4FE.jpeg
 
Top