ICARM Partner download

ICARM là hệ thống quản lý sản phẩm và bảo hành điện tử của ICAR Việt Nam. Được áp dụng cho các sản phẩm bán ra từ ngày 01/6/2021. Các sản phẩm được kích hoạt bảo hành và thực hiện bảo hành thông qua ứng dụng.

Hệ thống ICARM có ứng dụng dành riêng cho đại lý.

ICARM download

ICARM download

Đối với khách hàng là người sử dụng sản phẩm cuối cùng, vui lòng tải ứng dụng tại đây: ICARM Service

Danh mục sản phẩm
Tin mới
Sản phẩm mới
Liên hệ & Hỏi đáp You have not viewed any product yet!