ICARM Service download

ICARM là hệ thống quản lý sản phẩm và bảo hành điện tử của ICAR Việt Nam. Được áp dụng cho các sản phẩm bán ra từ ngày 01/6/2021. Các sản phẩm được kích hoạt bảo hành và thực hiện bảo hành thông qua ứng dụng.

Hệ thống ICARM có ứng dụng riêng dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm. Khách hàng sử dụng sản phẩm của ICAR vui lòng tải ứng dụng theo đường dẫn:

ICARM download

ICARM download

Đối với Đại lý, vui lòng tải ứng dụng tại: ICARM Partner

Danh mục sản phẩm
Tin mới
Sản phẩm mới
Liên hệ & Hỏi đáp You have not viewed any product yet!