Phần 3. Kết nối máy tính và xe qua công cụ ELM327

1. Kết nối máy tính và xe 1.1. Tìm vị trí cổng OBD-II, thông thường cổng này hay nằm phía dưới vô lăng 1.2. Cắm giắc OBD của cáp ELM 327 vào cổng ODB-II của xe 1.3. Kết nối cáp USB của ELM327 vào máy tính 1.4. Đèn trên thiết bị ELM327 sẽ sáng 1.5. … Đọc tiếp Phần 3. Kết nối máy tính và xe qua công cụ ELM327