Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Khi kích hoạt các tính năng ẩn của xe Mitsubishi, trên màn hình Etacs Decoder có 2 phần tùy biến gồm Variant và Customer Varial, nội dung từng dòng xem video và các hình ảnh, văn bản bên dưới đây:

1. Phần Variant: Kích hoạt các chức năng (các mô đun) của xe

Bảng 1. Các tham số Varial trên xe Xpander 2019

PosParameterCurrent ValueNew Value
TTTham sốGiá trị hiện tạiGiá trị mới
1Display opening typeopening for TYPE03opening for TYPE03
2S-AWC control displayNot availableNot available
3Langues modeNot availableNot available
4Compressor typeCompressor Type 1Compressor Type 1
5Temparature typeCelsiusCelsius
6Average SpeedAvailableAvailable
7Vehide Language StatusEnglishEnglish
8Vehide Fuel Consumption ValueL/100kmL/100km
9SBR (Seat Belt Reminder) logicEU(NCAPv52)EU(NCAPv52)
10Coolant Temp Gauge ThresholNormalNormal
11Frost Warning ThresholdThreshold for ExpThreshold for Exp
12Distance to EmptyAvailableAvailable
13Average Fuel ConsumptionAvailableAvailable
14Instant Fuel CosumpbonAvailableAvailable
15Trip Computer Autoreset ReturnAvailableAvailable
16Local language statusNo requestNo request
17SBR (Seat Belt Reminder) ConNon_AABTNon_AABT
18SBR (Seat Belt Reminder) DRVDRV and PSG indicator integraDRV and PSG indicator integra
19Reverse AlarmNot availableNot available
20Key ReminderNot availableNot available
21Transfer Control DisplayNot availableNot available
22Gcc Speed alarmNot availableNot available
23Rent-a-car mode always afterAvailableAvailable
24Service reminder schedule tabNormal ScheduleNormal Schedule
25launch gear block alarm preserNot presentNot present
26TCMPresentPresent
27EPSPresentPresent
28AWD/AWCNot presentNot present
29SASPresentPresent
30EPBNot presentNot present
31Auto Stop & Go (AS&G)Not presentNot present
32Comer Sensor Control UnitNot presentNot present
33EVNot presentNot present
34ETGNot presentNot present
35A/CNot presentNot present
36OCMNot presentNot present
37ORCPresentPresent
38GATEWAYNot presentNot present
39WCMNot presentNot present
40Automate High BeamNot presentNot present
41ACCSyFCMNot presentNot present
42LOWNot presentNot present
43CAMERANot presentNot present
44AVNNot presentNot present
45OSSPresentPresent
46Model year .1919
47Vehide lineRNRN
48DestinationEXPEXP
49ESP StypeUNDEFINEDUNDEFINED
50SKIMType AType A
51Handle sideLHDLHD
52Headlamp leveling system typeType lor not presentType lor not present
53ABSNot presentNot present
54ESP/ASCPresentPresent
55TPMS informationN/AN/A
56Head Lamp Leveling Device Typedevice is not presentdevice is not present
57TPMSNot presentNot present
58TPMS Off Mode FunctionNot presentNot present
59RKE (Remote keyless entry)PresentPresent
60Vehide model for ASCType 1Type 1
61Brake model for ASCType 1Type 1
62HBA typeType 1Type 1
63ABS typeType 1Type 1
64TCL typeType 2Type 2
65ASC typeType 1Type 1
66HSATYPEType 2Type 2
67ASG BRAKE HOLD TYPENot PresentNot Present
68PREFILL BRAKENot presentNot present
69ENHANCED TCLNot presentNot present
70TSA (Trailer stability assist) TYPENot presentNot present
71ACC TYPE FOR ASCNot presentNot present
72FCM TYPE FOR ASCNot PresentNot Present
73Tire circumference1748mm1748mm
74A/C control typeStandard_25Standard_25
75Engne type4A914A91
76Engne powerNormalNormal
77Transmission4AT4AT
78Keyless Operation SystemType AType A
79Final Gear RatioNot presentNot present
80Frtal DriveFront driveFront drive
81Rear differential LOCKNot presentNot present
82FREEWHEELNot presentNot present
83TRANSFER TYPENot present / 2WDNot present / 2WD
84KOS Door Entry TypeREQUEST SWREQUEST SW
85ETG BuzzerDefaultDefault
86ETG AnswerbackDefaultDefault
87ETG TypeNot presentNot present
88Ide neutral controlPresentPresent
89G sensor for CVTNot presentNot present
90T/M Oil CoolerT/M oil cooler not presentT/M oil cooler not present
91Transmission Control TypeT/M control default or not presentT/M control default or not present
92Model year half00
93GSI (Gear shift indicator) System PresetNot presentNot present
94ESI presentpresentpresent
95KOS Gate Trunk TypeGate lock unlock SWGate lock unlock SW
96Engne type for OSSUndefinedUndefined
97KOS LF Out Parameter Selectionout_para01out_para01
98Transmission for OSSTYPE 1TYPE 1
99Option Heater equipmentNot presentNot present
100Fuel Tank TypeFuel Tank Type 6Fuel Tank Type 6
101Rear door typeHINGEHINGE
102service reminder month6 MONTH6 MONTH
103service reminder km10000 KM10000 KM
104service reminder mile6000 MILE6000 MILE
105GCC Speed Alarm IndicatorNot presentNot present
106Drive mode presentNot presentNot present
107Automatic Hfcgh Beam functionNot presentNot present
108AS86 status presentNot presentNot present
109ECO gauge presentPresentPresent
110ECO score presentPresentPresent
111Tal Gate TypeTail GateTail Gate
112Steerng Wheel Switch presentPresentPresent
113Outside temperature presentNot presentNot present
114Remote engne starterNot present (cannot change)Not present (cannot change)
115Comfort flasher typePresent (can change)Present (can change)
116Synchronized with Rear wiper by rever:EnabledEnabled
117Dead Lock Operation CustomizeDisabledDisabled
118ACC auto cutDisabledDisabled
119Door sync Room lamp auto cutEnabledEnabled
120Horn chrp by RKEPresent (can change)Present (can change)
121Room lamp delay timerSHORT TERM (Default ISsec)SHORT TERM (Default ISsec)
122Room lamp by H/LIn dimmingIn dimming
123Outer Buzzer Volume customizeEnabledEnabled
124Panic alarmDisabledDisabled
125Multi RKE Key remnder unlockD-spec.D-spec.
126Key reminder unlockA*spec. (Dr only)A*spec. (Dr only)
127Security alarm modeF-spec.F-spec.
128Security Alarm functionPresent (cannot change)Present (cannot change)
129Pre-alarmPresentPresent
130Manner switchNot present (cannot change)Not present (cannot change)
131RLS Ambient Temp adjustmentEnabledEnabled
132RLS Ambient TempA-SpecA-Spec
133DRLTai SignalB-SpecB-Spec
134Auto bght controlNot present (cannot change)Not present (cannot change)
135Auto bght control modeHigh thresholdHigh threshold
136Sync with Wiper WasherDisabledDisabled
137LED Head Lamp indicatorDisabledDisabled
138Rear defogger timerEnabledEnabled
139P/W KEY-OFF TIMER typePT3PT3
140P/W Dr WITH LIN COMMNot presentNot present
141P/W As WITH LIN COMMNot presentNot present
142P/W RR WITH UN COMMNot presentNot present
143P/W RL WITH LIN COMMNot presentNot present
144RLS (Ran light sensor)Not presentNot present
145RLS OVERWIPE TYPE RLS WS TYPETYPE 3 TYPE 2 (Green)TYPE 3 TYPE 2 (Green)
146RLS WS TYPETYPE2 (Green)TYPE2 (Green)
147Shift LockPresentPresent
148DRL typeDRL not presentDRL not present
149Vehide Type for ETACS FuctionType AType A
150DRL functionNot present (canmot change)Not present (canmot change)
151Head lamp2 beams2 beams
152Head lamp washerDisableDisable
153Head lamp auto cutB-spec.B-spec.
154Turn Signal Bub21w+21w21w+21w
155Fron fog lamp modeType AType A
156Front fog lampPresentPresent
157Rear fog lampNot present (can change)Not present (can change)
158Rear wperEnabledEnabled
159Wiper washer check valvePresentPresent
160Horn typeDual hornDual horn
161Door lock systemA-spec.A-spec.
162ESS by turn lamp1 Present1 Present
163ESS Cancel FunctionNot presentNot present
164Fold mirrorEnabledEnabled
165Electric Gate/Trunk LatchNot presentNot present
166OSS ACC auto cut CustomizeEnabledEnabled
167Horn type selectHorn typeHorn type
168Answer back operation time10 msec10 msec
169Auto door lock/unlockcrash unlock+speed lockcrash unlock+speed lock
170Auto door lock typenot present or Relock typenot present or Relock type
171Crash Detection Lock maskEnabledEnabled
172Gate/TrunkGate typeGate type
173Door unlock by IG lock customizeEnabledEnabled
174Rear wper modeWith LO controlWith LO control
175RR wper by reverse customizeEnabledEnabled
176RLS Communication TypeBy LINBy LIN
177Coming Home Light CustomizeEnabled (default enabled)Enabled (default enabled)
178Welcome Light CustomizeEnabled (default enabled smal)Enabled (default enabled smal)
179Crash detection typeTypeA (CAN)TypeA (CAN)
180Auto door unlock customizeDisable/Chg NGDisable/Chg NG
181T/M for auto door unlockManualManual
182Central door lock/Washer warningOther/cm lockOther/cm lock
183Dr lock SW/Central door unlock11
184Crash detect/Central door unlockOther (Crash)Other (Crash)
185ACCS functionNot presentNot present
186FCM functionNot presentNot present
187ACCS typeUndefinedUndefined
188FCM typeUndefinedUndefined
189LDW equipment statusNot presentNot present
190LDW Parameter statusNot parameterNot parameter
191LDW production setup statusNot presentNot present
192UMS (PAC) equipment statusNot presentNot present
193Comer sensor equipment statusNot presentNot present
194BSW equpment statusNot presentNot present
195HOC TYPENot PresentNot Present
196ACCELERATION MODEL FOR ASCNot presentNot present
197SONAR Parameter statusNot parameterNot parameter
198Entertanment Vehide LineTYPE1: 4B00TYPE1: 4B00
199Gateway function typeOlNot presentNot present
200Destnation for e-CalOTHEROTHER
201Fud Type 1 for e-CalNot presentNot present
202FuH Type2 for e-CalNot presentNot present
203Fuel Type 3 ftxe-CalNot presentNot present
204FueJType4 for e-CalNot presentNot present
205Fuel Type5 for e-CalNot presentNot present
206Fuel Type6 for e-CalNot presentNot present
207Fuel Type 7 for e-CalNot presentNot present
208Fuel Type8 for e-CalNot presentNot present
209Sound type for e-CallDefaultDefault
210I_DISP DestinationOTHEROTHER
211Camera Display TypeUndefinedUndefined
212Predctive Guide LineNot PresentNot Present
213Front Camera PositionUndefinedUndefined

Bảng 2. Ý nghĩa của các tham số Varial xe Xpander

TTTham sốÝ nghĩa tham số
1Display opening typeHiển thị kiểu mở
2S-AWC control displayMàn hình điều khiển S-AWC
3Langues modeChế độ ngôn ngữ
4Compressor typeLoại máy nén
5Temparature typeKiểu nhiệt độ
6Average SpeedTốc độ trung bình
7Vehide Language StatusTình trạng ngôn ngữ xe
8Vehide Fuel Consumption ValueGiá trị tiêu thụ nhiên liệu xe
9SBR (Seat Belt Reminder) logicalSBR (Nhắc dây an toàn) hợp lý
10Coolant Temp Gauge ThresholdNgưỡng đo nhiệt độ nước làm mát
11Frost Warning ThresholdNgưỡng cảnh báo băng giá
12Distance to EmptyKhoảng cách đến khi hết xăng
13Average Fuel ConsumptionMức tiêu thụ nhiên liệu trung bình
14Instant Fuel ConsumptionMức tiêu thụ nhiên liệu tức thời
15Trip Computer Autoreset Return at IG OFF – ONThiết lập lại tính toán hành trình lúc bật tắt xe
16Local language statusTình trạng ngôn ngữ địa phương
17SBR (Seat Belt Reminder) ConNhắc nhở thắt dây an toàn ghế hành khách
18SBR (Seat Belt Reminder) DRVNhắc nhở thắt dây an toàn ghế lái
19Reverse AlarmCảnh báo lùi xe
20Key ReminderNhắc nhở quên chìa trong xe
21Transfer Control DisplayChuyển màn hình điều khiển
22GCC Speed alarmPhát âm cảnh báo khi xe đạt đến tốc độ 20km/h trên Mitsubishi Outlander XL, Lancer X and ASX
23Rent-a-car mode always after 
24Service reminder schedule tabNhắc lịch bảo dưỡng
25Launch gear block alarm present 
26TCMMô-đun điều khiển truyền động (Transmission Control Modules)
27EPSElectric power steering (Trợ lực vô lăng điện)
28AWD/AWCAWD (All-Wheel Drive) / AWC (All Wheel Control) Phân phối lực cho tất cả bánh xe/Kiểm soát tất cả các bánh xe
29SASSAS
30EPBEPB
31Auto Stop & Go (AS&G) 
32Comer Sensor Control Unit 
33EV 
34ETG 
35A/C 
36OCM 
37ORC 
38GATEWAY 
39WCM 
40Automate High Beam 
41ACCSyFCM 
42LOW 
43CAMERA 
44AVN 
45OSS 
46Model year . 
47Vehide line 
48Destination 
49ESP Stype 
50SKIM 
51Handle side 
52Headlamp leveling system typeKiểu hệ thống chỉnh góc đèn pha
53ABS 
54ESP/ASC 
55TPMS informationThông tin hệ thống cảnh báo áp suất lốp
56Head Lamp Leveling Device Type 
57TPMS 
58TPMS Off Mode Function 
59RKE (Remote keyless entry)Điều khiển từ xa (cho phép hay không)
60Vehide model for ASC 
61Brake model for ASC 
62HBA type 
63ABS type 
64TCL type 
65ASC type 
66HSATYPE 
67ASG BRAKE HOLD TYPE 
68PREFILL BRAKE 
69ENHANCED TCL 
70TSA (Trailer stability assist) TYPE 
71ACC TYPE FOR ASC 
72FCM TYPE FOR ASC 
73Tire circumferenceChu vi lốp
74A/C control typeKiểu khiển điều hòa
75Engine typeKiểu động cơ
76Engine powerCông suất động cơ
77TransmissionTruyền động
78Keyless Operation SystemHệ thống hoạt động không cần chìa khóa
79Final Gear Ratio 
80Final Drive 
81Rear differential LOCK 
82FREEWHEEL 
83TRANSFER TYPE 
84KOS Door Entry Type 
85ETG Buzzer 
86ETG Answerback 
87ETG Type 
88Ide neutral control 
89G sensor for CVT 
90T/M Oil Cooler 
91Transmission Control Type 
92Model year half 
93GSI (Gear shift indicator) System Preset 
94ESI present 
95KOS Gate Trunk Type 
96Engne type for OSS 
97KOS LF Out Parameter Selection 
98Transmission for OSS 
99Option Heater equipment 
100Fuel Tank Type 
101Rear door type 
102service reminder monthNhắc bảo dưỡng theo tháng
103service reminder kmnhắc nhNhắc bảo dưỡng theo km
104service reminder mileNhắc bảo dưỡng theo dặm
105GCC Speed Alarm IndicatorĐèn cảnh báo khi đạt vận tốc trên 120 km/h
106Drive mode presentChế độ lái hiện tại
107Automatic High Beam functionChức năng chùm tia cao tự động
108AS&G status presentHiện trạng AS & G
109ECO gauge presentHiện trạng ECO
110ECO score presentĐiểm lái xe ECO hiện tại
111Tail Gate Type 
112Steering Wheel Switch present 
113Outside temperature presentHiện nhiệt độ bên ngoài
114Remote engne starterKhởi động từ xa
115Comfort flasher type 
116Synchronized with Rear wiper by reverseĐồng bộ hóa với gạt nước phía sau bằng cách lùi
117Dead Lock Operation Customize 
118ACC auto cut 
119Door sync Room lamp auto cutTự động tắt đèn chiếu sáng trong xe theo cửa
120Horn chirp by RKEBáo còi bằng khiển từ xa
121Room lamp delay timerThời gian trễ đèn trong xe sau khi đóng cửa
122Room lamp by H/L 
123Outer Buzzer Volume customize 
124Panic alarm 
125Multi mode RKEĐiều khiển từ xa nhiều chế độ
126Key reminder unlockNhắc mở khóa
127Security alarm modeChế độ báo động an ninh
128Security Alarm functionChức năng báo động an ninh
129Pre-alarm 
130Manner switch 
131RLS Ambient Temp adjustment 
132RLS Ambient Temp 
133DRLTai Signal 
134Auto bght control 
135Auto bght control mode 
136Sync with Wiper Washer 
137LED Head Lamp indicator 
138Rear defogger timer 
139P/W KEY-OFF TIMER type 
140P/W Dr WITH LIN COMM 
141P/W As WITH LIN COMM 
142P/W RR WITH UN COMM 
143P/W RL WITH LIN COMM 
144RLS (Ran light sensor) 
145RLS OVERWIPE TYPE RLS WS TYPE 
146RLS WS TYPE 
147Shift Lock 
148DRL type 
149Vehide Type for ETACS Fuction 
150DRL function 
151Head lamp 
152Head lamp washer 
153Head lamp auto cut 
154Turn Signal Bub 
155Fron fog lamp mode 
156Front fog lamp 
157Rear fog lamp 
158Rear wper 
159Wiper washer check valve 
160Horn typeKiểu còi
161Door lock systemHệ thống khóa cửa
162ESS by turn lamp 
163ESS Cancel Function 
164Fold mirrorGập gương
165Electric Gate/Trunk Latch 
166OSS ACC auto cut Customize 
167Horn type selectChọn kiểu còi
168Answer back operation time 
169Auto door lock/unlockTự khóa/mở khóa cửa
170Auto door lock typeKiểu khóa cửa tự động
171Crash Detection Lock mask 
172Gate/Trunk 
173Door unlock by IG lock customizeTùy biến mở khóa cửa khi tắt máy
174Rear wiper modeChế độ gạt nước phía sau
175RR wiper by reverse customizeTùy chỉnh gạt nước sau
176RLS Communication Type 
177Coming Home Light CustomizeTùy chỉnh đèn chào mừng khi về đến nhà
178Welcome Light CustomizeTùy chỉnh đèn chào khi đến gần xe
179Crash detection typeKiểu phát hiện va chạm
180Auto door unlock customizeTùy biến tự động mở khóa cửa
181T/M for auto door unlock 
182Central door lock/Washer warningCảnh báo rửa kính/khóa cửa trung tâm
183Dr lock SW/Central door unlock 
184Crash detect/Central door unlockPhát hiện sự cố / Mở khóa cửa trung tâm
185ACCS function 
186FCM function 
187ACCS type 
188FCM type 
189LDW equipment statusTình trạng thiết bị cảnh báo chệch làn
190LDW Parameter statusTrạng thái tham số cảnh báo chệch làn
191LDW production setup statusTrạng thái thiết lập sản xuất cảnh báo chệch làn
192UMS (PAC) equipment status 
193Comer sensor equipment status 
194BSW equpment status 
195HOC TYPE 
196ACCELERATION MODEL FOR ASC 
197SONAR Parameter status 
198Entertanment Vehide Line 
199Gateway function typeOl 
200Destnation for e-Cal 
201Fud Type 1 for e-Cal 
202FuH Type2 for e-Cal 
203Fuel Type 3 ftxe-Cal 
204FueJType4 for e-Cal 
205Fuel Type5 for e-Cal 
206Fuel Type6 for e-Cal 
207Fuel Type 7 for e-Cal 
208Fuel Type8 for e-Cal 
209Sound type for e-Call 
210I_DISP Destination 
211Camera Display Type 
212Predctive Guide Line 
213Front Camera PositionVị trí camera trước

2. Phần Customer: Điều chỉnh chức năng các mô đun được kích hoạt và có khả năng tùy biến

Bảng 3. Các tham số trên xe Xpander 2019

PosParameterCurrent ValueNew Value
1Turn power sourceIG1IG1
2Comfort flasherEnabledEnabled
3Comfort flasher customOpera bon (400msec)Opera bon (400msec)
4Hazard answer backLock: 1 Unlock: 2Lock: 1 Unlock: 2
5Front wiper operationOperationOperation
6Front wiper operation (RLS)InhibitInhibit
7Wiper washerOperationOperation
8Interval timer of rear wiper8sec with Lo8sec with Lo
9P/W main SW during P/W lockDisabledDisabled
10Power window Key-OFF timer30sec30sec
11Dunng KEY-OFF timerDisableDisable
12Auto fold mirrorOpen / dose by KeylessOpen / dose by Keyless
13Head lamp auto cut CustomB-specB-spec
14Head lamp auto cut Custom foDisabledDisabled
15Sensitivity for auto lightNormalNormal
16Sensitivity for auto light(RLS)DefaultDefault
17Auto Light Unked WiperDisableDisable
18Auto door unlock by P positionDisabledDisabled
19Intenor iumnation controlSame as exterior lightSame as exterior light
20Door sync Room lamp auto cutOperation 30minOperation 30min
21ACC auto cut timerDisabledDisabled
22Door Unlock ModeAll Door UnlockAll Door Unlock
23Horn chirp by RKEBy double lock any dmeBy double lock any dme
24Timer lock timer30sec30sec
25Multi mode RKE customD-spec D/M (O/C)D-spec D/M (O/C)
26Room lamp delay timer with door15sec15sec
27Security Alarm customEnableEnable
28Buzzer answer backAt KOS OperationAt KOS Operation
29KOS featureBoth feature enabledBoth feature enabled
30KOS Unlock disable time3sec3sec
31Outer Buzzer VolumeVolume 2Volume 2
32Fob detected to get out of carDisabledDisabled
33Dead Lock OperationOnceOnce
34Remote Engine starter answer backDisabledDisabled
35ACC power auto cut(OSS)30 min30 min
36Auto Door Lock by Vehide SpeedRelock typeRelock type
37Remote FunctionDisabledDisabled
38Rear wiper Synchronized with reverseEnabled when front or rear wqEnabled when front or rear wq
39Auto door unlock by ignition lock positionAlways enabled by ignition lodAlways enabled by ignition lod
40Comng Home Light30sec30sec
41Welcome LightSmall lampSmall lamp

Bảng 4. Ý nghĩa của các tham số Customer Varial xe Xpander 2019

TTTham sốÝ nghĩa tham số
1Turn power sourceBật nguồn
2Comfort flasher 
3Comfort flasher custom 
4Hazard answer backPhản hồi đèn dừng khẩn cấp
5Front wiper operationVận hành gạt nước phía trước
6Front wiper operation (RLS)Vận hành gạt nước phía trước (RLS)
7Wiper washerGạt nước
8Interval timer of rear wiperTốc độ cần gạt nước sau
9P/W main SW during P/W lock 
10Power window Key-OFF timer 
11During KEY-OFF timer 
12Auto fold mirrorGương gập tự động
13Head lamp auto cut CustomTùy chỉnh cắt pha đèn
14Head lamp auto cut Custom for F-spec 
15Sensitivity for auto lightĐộ nhạy bật đèn tự động
16Sensitivity for auto light(RLS)Độ nhạy bật đèn tự động (RLS)
17Auto Light Linked WiperTự động rửa đèn
18Auto door unlock by P positionTự động mở khóa cửa theo vị trí P
19Intenior illumnation controlKiểm soát chiếu sáng nội thất
20Door sync Room lamp auto cutTắt đèn trong xe theo cửa
21ACC auto cut timerHẹn giờ cắt tự động ACC
22Door Unlock ModeChế độ mở khóa cửa
23Horn chirp by RKEPhát tiếng còi bằng cách bấm điều khiển từ xa
24Timer lock timerHẹn giờ khóa cửa
25Multi mode RKE customTùy biến chế độ của khiển từ xa
26Room lamp delay timer with doorĐặt độ trễ của đèn chiếu sáng trong xe theo cửa
27Security Alarm customTùy chỉnh báo động an ninh
28Buzzer answer backPhản hồi bằng còi bíp
29KOS featureTính năng KOS
30KOS Unlock disable time 
31Outer Buzzer VolumeÂm lượng phát ra của còi chíp
32Fob detected to get out of car 
33Dead Lock Operation 
34Remote Engine starter answer backPhản hồi đề máy từ xa
35ACC power auto cut(OSS)Tự động cắt điện ACC (OSS)
36Auto Door Lock by Vehide SpeedTự khóa cửa theo tốc độ xe
37Remote FunctionChức năng từ xa
38Rear wiper Synchronized with reverseCần gạt nước phía sau Đồng bộ với lùi
39Auto door unlock by ignition lock positionTự động mở khóa cửa khi tắt xe
40Coming Home LightĐèn về nhà
41Welcome LightĐèn chào mừng

Trở về mục lục: 

Hướng dẫn kích hoạt tính năng ẩn trên xe Mitsubishi bằng ETACS Decoder

Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

 

 

5/5 - (22 bình chọn)

3519 Lượt xem

Các câu hỏi thường gặp

Camera 360 DCT là một trong những loại Camera hành trình 360 độ hot nhất hiện nay. Sản phẩm này đã giành được nhiều sự quan tâm, ưu ái của khách hàng.  Đây cũng là chiếc Camera hành trình được...

1815 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Mobileye 630 là một thiết bị cảnh báo va chạm được nhiều lái xe yêu thích. Trong quá trình di chuyển đây thực sự là một "người bạn" hữu ích giúp lái xe an toàn. Hiện nay trên thị trường...

2314 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình OTO Jet Tech (Zestech) có nhiều tính năng ưu việt hỗ trợ lái xe an toàn. Đây là một sản phẩm đang thu hút được sự quan tâm của nhiều chủ xe. Hơn nữa, giá thành của sản...

1578 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera lùi CX5 đang là sản phẩm hot trên thị trường với lượng tìm kiếm kỉ lục. Đây là một "siêu phẩm" được nhiều người yêu thích sử dụng trong thời gian qua. Nhưng để lựa chọn được sản phẩm...

1774 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến áp suất lốp Steelmate đang là sản phẩm được nhiều người tìm kiếm trong thời gian qua. Sản phẩm này với tính năng vượt trội mang lại nhiều công dụng hữu ích cho người dùng. Cảm biến giúp...

2689 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera hành trình là một sản phẩm được nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Bởi theo Nghị định 10 của Chính phủ tất cả các xe vận tải và kinh doanh đều phải lắp camera theo dõi hành trình. Thời...

2059 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình Android cho ô tô là một thiết bị không thể thiếu cho một xế hộp hiện đại. Chiếc màn hình nhỏ gọn đẹp mắt sẽ hỗ trợ người lái xe tham gia giao thông an toàn. Sản phẩm...

2409 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn hình DVD Android ô tô loại nào là tốt nhất thị trường? Thêm vào đó là nó phải hợp với dòng xe của mình và vừa với khả năng tài chính. Nhất là độ bền và tính hoạt động...

2869 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera Hành Trình Xe Tải đang là thiết bị được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Thiết bị này thực sự có mang lại nhiều lợi ích cho người dùng? Và lý do vì sao nên lắp Camera Hành...

953 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Màn Hình Zestech là thiết bị thường được thấy trong các xe hơi. Sản phẩm này đang thu hút được khá nhiều người ưa chuộng. Vậy lý do cụ thể là gì? Chúng ta cùng icar.vn tìm hiểu 5 điểm...

1855 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cách sử dụng Camera hành trình sao cho đúng nhất đang là vấn đề được nhiều bác tài quan tâm. Bởi tình trạng giao thông tại Việt Nam khá là phức tạp camera hành trình giúp di chuyển an toàn...

1547 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Camera hành trình được ví von là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng các bác tài trong mỗi chuyến đi. Không thể phủ nhận vai trò cũng như tác dụng, lợi ích đáng kể mà nó đem lại....

2530 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Hiện đã có rất nhiều xe ô tô được lắp Camera 360 độ ELLIVIEW. Để tiện cập nhật, theo dõi thông tin, quý khách hàng của ELLIVIEW có thể xem theo danh sách này. Thông tin được cập nhật thường...

2201 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến áp suất lốp ô tô TPMS là thiết bị đo và hiển thị tình trạng nhiệt độ, áp suất của lốp xe. Chúng không chỉ giám sát trạng thái lốp qua màn hình. Mà còn được lập trình...

2649 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Sau 5 ngày, từ 23 - 27/10/2019, ICAR Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công sau triển lãm Viet Nam Motor Show 2019. Gần 1000 sản phẩm được Khách hàng và Quý đối tác đón nhận tại...

98741 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Cảm biến lùi xe ô tô là gì? Cảm biến lùi (công tắc cảm biến lùi) xe ô tô là thiết bị được gắn ở đuôi xe ô tô có chức năng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm...

7692 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Chắc hẳn bạn đã hiểu quá rõ về việc phải mua màn hình android ô tô chính hãng nếu có kinh nghiệm sử dụng. Mặc dù ai cũng mong muốn mua được chiếc Màn hình Android Ô tô tốt nhất....

7128 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Nếu bạn đang quan tâm đến việc mua hoặc lắp đặt cảm biến lùi. Bạn nên đọc qua bài viết tổng hợp này. Với những kiến thức và kinh nghiệm từ những thợ lâu năm, bài viết sẽ giúp bạn...

7078 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Hẳn là bạn đã biết về giá trị thực dụng vượt trội của đầu DVD android ô tô. Có thể bạn cũng đang tìm kiếm để lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Bài viết này giúp...

6996 Lượt xem image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Giới thiệu TPMS i3C - Cảm biến áp suất lốp theo xe Toyota Cross có...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM Dòng TPMS C33 được Icar Việt Nam phối hợp sản xuất...

Danh mục sản phẩm
Tin mới
Sản phẩm mới