Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder

Khi kích hoạt các tính năng ẩn của xe Mitsubishi, trên màn hình Etacs Decoder có 2 phần tùy biến gồm Variant và Customer Varial, nội dung từng dòng xem video và các hình ảnh, văn bản bên dưới đây: 1. Phần Variant: Kích hoạt các chức năng (các mô đun) của xe Bảng 1. … Đọc tiếp Phần 4. Ý nghĩa các tham số và cách cấu hình bằng Etacs Decoder