Sitemap – Sơ đồ nội dung

[page_header style=”divided” text_color=”dark” align=”center” show_title=”0″] [section label=”Timeline: Vertical”] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”ICARV” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15252″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(255, 48, 0)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(236, 96, 38)” color=”light”]

Thông tin hỗ trợ

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Các trang thông tin và hỗ trợ của ICAR:

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Cảm biến áp suất” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ align=”left” bg_color=”rgb(132, 2, 237)” color=”light”]

Cảm biến áp suất lốp

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Để nhanh chóng hiểu được, và phân loại các loại cảm biến. Cũng như đánh giá ưu nhược điểm của từng loại cảm biến hiện nay trên thị trường. Bạn đọc nên đọc lần lượt 2 bài quan trọng sau:

Đọc thêm:

Kho phần mềm cảm biến áp suất lốp android ➤ Tải về

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”10943″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(132, 2, 237)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Camera 360″ style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15246″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(14, 74, 11)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(14, 74, 11)” color=”light”]

Camera 360 ô tô

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Đầu Android” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

Đầu màn hình DVD Android

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]
  1. ​Có nên lắp DVD Android ô tô không?
  2. Cách chọn đầu DVD android ô tô phù hợp với bạn
  3. So sánh và đánh giá chi tiết các loại đầu DVD Android cho ô tô
  4. Cách lắp màn hình Android cho Ô tô dễ dàng trong 5 bước 💥
  5. TOP 7 thương hiệu Màn hình Android Ô tô tốt nhất tại Việt Nam
  6. Tải các ứng dụng hay dành cho đầu DVD android ô tô. ➤ Tải về
[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15249″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”ICAR Parking” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15274″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(2, 113, 105)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(2, 113, 105)” color=”light”]

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Bơm điện” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(90, 6, 14)” color=”light”]

Bơm điện mini

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15238″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(90, 6, 14)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Camera” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15246″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

Camera hành trình

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Kho cập nhật ứng dụng cài đặt cho camera hành trình android Ellicam (Ellicam G1, G2, V2,…).Tải về

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Nâng cấp âm thanh” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(122, 156, 89)” color=”light”]

Nâng cấp âm thanh xe hơi

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”15237″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(122, 156, 89)” target=”_blank”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]
Danh mục sản phẩm
Tin mới
Sản phẩm mới
Liên hệ & Hỏi đáp You have not viewed any product yet!