fbpx

Cảm biến áp suất lốp Android có những ưu điểm đặc trưng (xem thêm) mà những loại cảm biến khác không có được. Đặc biệt ở đây là chúng được hoạt động với driver trên hệ điều hành thông minh Android, không bị giới hạn về các tính năng. Trong thế giới xe độ, thì cảm biến áp suất lốp Android là loại có tính chất độ (mode) cao nhất.

Call Now Button