• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

BMW-X3-2010-2016(F25)

BMW
X3
/
2010-2016(F25)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-05-04-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  123567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  123567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1235610​
Hotline ICAR