Tra cứu mã ICAN

Canbus ICAN hiện có hai mẫu:

ICAN V3:

  • Dùng cho camera 360 ELLIVIEW V4.
  • Cài đặt mã ICAN trong ứng dụng cài đặt camera

ICAN V4:

  • Dùng cho Camera 360 kèm màn Android (giống như Ownice C900, Elliview S3)
  • Cài đặt mã ICAN bằng công tắc gạt trên cục Canbus ICAN

Tra cứu mã ICAN trong bảng sau:

 

Hướng dẫn cài đặt mã ICAN

+ Đối với ICAN V3:

Dùng cho camera ELLIVIEW V4 và có thể dùng chung cho ELLIVIEW

+ Đối với ICAN V4:

Chỉ dùng cho camera 360 kiểu kèm theo màn android (ELLIVIEW S3, C900,…)