• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

Hyundai-Kona-2018-2022

Hyundai
Kona
/
2018-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-07-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13467
Hotline ICAR