• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

KIA-Forte/K3/Cerato-2014-2018

KIA
Forte/K3/Cerato
/
2014-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-04-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1367
Hotline ICAR