• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

KIA-Seltos-2020-2024

KIA
Seltos
/
2020-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-10-01-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1368
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  10
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  136810
Hotline ICAR