• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

KIA-Sorento(MQ4)-2020-2024

KIA
Sorento
/
2020-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-08-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  136
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  9
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1368910
Hotline ICAR