• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

Mitsubishi-Pajero sport-2006-2022

Mitsubishi
Pajero sport
/
2006-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-05-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  23567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  167
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  8
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  7910
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1679
Hotline ICAR