• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

Nissan-X-Trail-2013-2020

Nissan
X-Trail
/
2013-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  16-03-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  24567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  234567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2345678
Hotline ICAR