• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

Vinfast-Fadil-2019-2022

Vinfast
Fadil
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  24-01-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  34567
Icon on ICAR.VN