• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Request to delete gspeed account

Yêu cầu xóa tài khoản GSpeed

Quy trình xóa tài khoản:

Bước 1: Bạn nhập số điện thoại và nhấn xác nhận.

Bước 2: Trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn để xác minh việc xóa tài khoản.

Bước 3: Xóa tài khoản và dữ liệu của bạn khỏi hệ thống GSpeed.

Hotline ICAR