• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Bộ giới hạn Limiters

09 Tháng Một / 2019
09/01/2019

Phần 5. Bộ nén (Compressor) và bộ giới hạn (Limiters)

Mục đích cơ bản của compressor và/hay limiter là hỗ trợ việc giữ mức tín hiệu trong một giải năng động, khả thi, dù cho...
Phần 5. Bộ nén (Compressor) và bộ giới hạn (Limiters)
Hotline ICAR