• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Bộ nén Copresssor

09 Tháng Một / 2019
09/01/2019

Phần 5. Bộ nén (Compressor) và bộ giới hạn (Limiters)

Mục đích cơ bản của compressor và/hay limiter là hỗ trợ việc giữ mức tín hiệu trong một giải năng động, khả thi, dù cho...
Phần 5. Bộ nén (Compressor) và bộ giới hạn (Limiters)
07 Tháng Một / 2019
07/01/2019

Phần 3. Tác dụng bộ nén âm thanh (Compressor) trong xử lý âm thanh kỹ thuật số (DSP)

Compressor và cách sử dụng compressor Compressor ( Bộ nén âm thanh) là một cái tên khá xa lạ với nhiều người bởi nó là...
Phần 3. Tác dụng bộ nén âm thanh (Compressor) trong xử lý âm thanh kỹ thuật số (DSP)
Hotline ICAR