• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Hướng dẫn cài đặt sử dụng DSP

08 Tháng Một / 2019
08/01/2019

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số (DSP) đầu android C500+ ô tô

Trong phần này iCar Việt nam sẽ hướng dẫn chi tiết các cài đặt, thiết lập và sử dụng bộ xử lý âm thanh kỹ...
Phần 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số (DSP) đầu android C500+ ô tô
Hotline ICAR