• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

KiKi ra lệnh giọng nói Tiếng Việt

19 Tháng Tám / 2022
19/08/2022

Cách cài đặt KiKi ra lệnh giọng nói Tiếng Việt cho Ô Tô

Đối với người điều khiển phương tiện, không phải lúc nào cũng có một người bạn đồng hành bên cạnh. Họ trong tình thế “đơn...
Cách cài đặt KiKi ra lệnh giọng nói Tiếng Việt cho Ô Tô
Icon on ICAR.VN