• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Việt hóa ngôn ngữ xe Mazda

05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 8. Hướng dẫn tự việt hóa ngôn ngữ cho hệ thống Mazda Connect

Trong phần này iCar Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các gói ngôn ngữ đã có sẵn do người khác làm...
Phần 8. Hướng dẫn tự việt hóa ngôn ngữ cho hệ thống Mazda Connect
Icon on ICAR.VN