• Liên hệ mua hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hệ thống đại lý

Hack Mazda Connect

05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 1. Giới thiệu tổng quan về hack hệ thống Mazda Connect

Tìm hiểu về hệ thống Mazda connect là gì?  Hệ thống mazda connect là trung tâm điều khiển, thông tin, giải trí, dẫn đường, đọc...
Phần 1. Giới thiệu tổng quan về hack hệ thống Mazda Connect
05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 2. Những tính năng có thể cài được khi can thiệp vào hệ thống Mazda connect

Phần 2. Những tính năng có thể cài được khi can thiệp vào hệ thống Mazda connect Ngoài việc hướng dẫn cài đặt tỉ mỉ,...
Phần 2. Những tính năng có thể cài được khi can thiệp vào hệ thống Mazda connect
05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 3. Hướng dẫn hack hệ thống Mazda connect có phiên bản phần mềm thấp hơn 59.00.502

Các bản Firmware (FW) thấp hơn V59.00.502 đều có thể tải các bản tùy biến về chép vào usb chạy mà không cần Root. Do...
Phần 3. Hướng dẫn hack hệ thống Mazda connect có phiên bản phần mềm thấp hơn 59.00.502
05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 4. Hướng dẫn root hệ thống Mazda Connect (chỉ cần làm với các bản firmware từ 59.00.502 trở đi)

Phần 4. Hướng dẫn root hệ thống Mazda Connect (chỉ cần làm với các bản firmware từ 59.00.502 trở đi) Phần này iCar Việt Nam...
Phần 4. Hướng dẫn root hệ thống Mazda Connect (chỉ cần làm với các bản firmware từ 59.00.502 trở đi)
05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 5. Hướng dẫn cài các tùy chỉnh, phần mềm và kích hoạt những tính năng ẩn cho xe mazda

Phần 5. Hướng dẫn cài các tùy chỉnh, phần mềm và kích hoạt những tính năng ẩn cho xe mazda Toàn bộ các gói cài...
Phần 5. Hướng dẫn cài các tùy chỉnh, phần mềm và kích hoạt những tính năng ẩn cho xe mazda
05 Tháng Một / 2019
05/01/2019

Phần 6. Hướng dẫn cài bản đồ dẫn đường Việt Nam cho xe Mazda

Phần này iCar Việt Nam sẽ hướng dẫn cách thực hiện việc cài đặt phần mềm dẫn đường và bản đồ Việt Nam. Cách tự...
Post on ICAR.VN
Xem thêm
Hotline ICAR