• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

Phần 2. Các lệnh AT cơ bản cho modem USB 3G 4G Huawei

Ngọc Icar
07/03/2019
Hình ảnh chi tiết bài viết ICAR.VN

Phần 2: Các lệnh AT cơ bản để kích hoạt modem USB 3G/4G Huawei

Sau khi đọc hướng dẫn cài đặt và sử dụng USB 3G 4G trên đầu android, đối với các USB chưa có trong hướng dẫn sẽ khiến các bạn bối rối, do vậy trong phần này iCar Việt Nam tiếp tục tổng hợp danh mục các lệnh AT của một số loại USB 3G 4G phổ biến hiện nay trên thị trường để hoàn thiện phương pháp kích hoạt USB 3G 4G nhằm sử dụng được trên đầu DVD android

Các lệnh AT cơ bản cho modem USB 3G/4G Huawei Е1550 Е171 Е173 E177

Cấu hình modem có thể được thực hiện bằng các ứng dụng như puty hoặc phần mềm hiperterminal hoặc sử dụng tiện ích Huawei modem terminal

AT^U2DIAG=0 (chế độ làm việc chỉ modem”)

AT^U2DIAG=1 (chế độ “modem + CD-ROM”)

AT^U2DIAG=255 (chế độ “modem + CD-ROM + Card Reader”) – không hỗ trợ Huawei E1750

AT^U2DIAG=256 (chế độ “modem + Card Reader”)

AT+CFUN=1 (Khởi động lại modem)

ATI (hiển thị thông tin modem)

AT^GETPORTMODE (Hiển thị danh sách tất cả các thiết bị trong modem)

# Nếu modem không chấp nhận AT^U2DIAG=255 thì nhập lệnh AT^U2DIAG=1

 

Các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc với modem huawei

ATI – xem thông tin modem

AT+CFUN=1 – khởi động lại mode, lệnh này rất hữu ích vì có thể khởi động lại modem mà không làm đứt quãng các thiết lập kết nối. Sau khi khởi động lại modem được kết nối ngay với mạng.

AT+CGMI – thông tin nhà sản xuất modem (nhận được: huawei)

AT+CGMR – thông tin phiên bản phần mềm (Ví dụ: 11.608.12.04.21)

AT+CIMI – thông tin số IMSI của SIM (Ví dụ: 250015800471114)

AT+CGSN – thông tin số IMEI của modem (Ví dụ: 353142033840706)

AT^HWVER – thông tin phần cứng của modem (Ví dụ: ^HWVER:”CD6ATCPU”)

AT+CSQ – xem độ mạnh của tín hiệu sóng

AT^CMDL – xem danh sách toàn bộ các lệnh

AT+CGMM hoặc AT+GMM – truy vấn tên của moden

AT+COPS – thông tin nhà mạng hiện tại

(Ví dụ: +COPS: (1,”MTS-RUS”,”MTS”,”25001″,0),(2,”MTS-RUS”,”MTS”,”25001″,2),,(0,1,2,3,4),(0,1,2))

AT^U2DIAG? – chế độ làm việc hiện tại.

AT^GETPORTMODE – danh mục các thiết bị có trong modem

AT+CLAC Phản hồi sẽ là một danh sách các lệnh được hỗ trợ

Kích hoạt chức năng modem thoại:

AT^CVOICE=? – kiểm tra trạng thái chức năng thoại của modem (0 – có nghĩa là bật)

AT^CVOICE=0 – kích hoạt chức năng modem thoại

 

Bật tắt chế độ 2G và 3G:

AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – chế độ chỉ sử dụng 2G

AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 – chế độ ưu tiên mạng 2G

AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 – chế độ chỉ sử dụng 3G

AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 – chế độ ưu tiên mạng 3G

AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2 – chế độ kích hoạt cả 2G và 3G

 

Bật tắt chế độ WCDMA, HSDPA, HSPA+, HSPA:

AT^HSDPA=1 – bật chế độ HSDPA

AT^HSDPA=0 – tắt chế độ HSDPA

AT^HSUPA=1 – bật chế độ HSUPA

AT^HSUPA=0 – tắt chế độ HSUPA

AT^HSPA=0 – chế độ WCDMA

AT^HSPA=1 – chế độ HSDPA

AT^HSPA=2 – chế độ HSPA

AT^HSPA=3 – chế độ HSPA+

AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 – chế độ chỉ sử dụng GPRS/EDGE

AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 – chế độ chỉ sử dụng 3G/WCDMA

AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 – chế độ ưu tiên GPRS/EDGE

AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 – chế độ ưu tiên 3G/WCDMA

 

Các lệnh cần thiết để mở khóa modem

AT^CARDLOCK=”NCK Code” – nhập mã mở khóa (số có 8 chữ số)

AT^CARDUNLOCK=”MD5 NCK Code” – đặt lại các lần thử để nhập mã mở khóa mã NCK, tối đa 10 lần

AT^CARDLOCK? – kiểm tra trạng thái khóa modem và số lần thử nhập mã mở khóa:

(Trả lời của modem: CARDLOCK: A,B,0 , nếu A=2 modem đã được mở khóa, A=1 modem đang khóa – SimLock, nếu A=3 tại đây bạn có 2 khả năng, hoặc đã sử dụng hết 10 lần thử nhập mã hoặc đã nạp firmware chỉnh sửa, B – số lần thử nhập mã còn lại (đến 10 lần))

 

Thay đổi chế độ modem

AT^U2DIAG=lệnh – để thay đổi chế độ modem (Modem,CD ROM, thẻ nhớ, PC UI, NDIS, SmartCard).

Bảng các lệnh xem bên dưới.

Sẽ không hoạt động trên các thiết bị không có thẻ thông minh và bộ điều hợp mạngSẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có thẻ thông minh

Lệnh Modem CD-ROM Thẻ nhớ PC UI Internet adapter Smart Card Lưu Hỗ trợ Không hỗ trợ
0 + + E160, E1750
1 + +
3 + + + Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có thẻ thông minh
5 + + + Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có bộ điều hợp mạng
9 + + +
10 + + +
12 + + + Sẽ không hoạt động trên các thiết bị mà không có bộ điều hợp mạng
255 + + + + ? ? Khôi phục cài đặt gốc E160, E160E, K3565, K3715 E176, E1762, E1750, E173
256 + + E160, E160E, E173, E1750, E1762, K3565, K3715 E176
257 + + +
259 + + + + E173u-2, E176
261 + + + +  Không làm việc với thiết bị không có thẻ nhớ và cạc mạng
265 + + + +  Không làm việc với thiết bị không có thẻ thông minh và cạc mạng
266 + + + +  Không làm việc với các thiết bị không có thẻ thông minh
267 + + +  Không làm việc với các thiết bị không có cạc mạng
268 + + + + Không là việc với thiết bị không có cạc mạng E1750, K3565, E173
276 + + + + + ?  Khôi phục cài đặt gốc E1762, K3565, K3765, E173, E1750

 

Lệnh AT cho các modem E171 firmware v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398, … 

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7,A1,A2″ (Đặt cấu hình mặc định)

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7″ (chế độ modem + card mạng)

AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3,A2″ (chế độ “modem + Card Reader”)

AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3″ (chế độ “chỉ modem”)

AT^SETPORT=”A1,2,7″ (chế độ “cạc mạng + CD-ROM”)

AT^SETPORT=”A1,A2,2,7″ (chế độ “cạc mạng”) – cho Windows 7

AT^SETPORT=”A1;1,2″ (chế độ “modem + giao diện người dùng”)

AT^SETPORT? (Cấu hình modem hiện tại)

AT^GETPORTMODE (Hiển thị chế độ hoạt động hiện tại)

AT^SETPORT=”A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E” (Đặt lại về mặc định)

 

Cài đặt chế độ mạng mặc định cho Huawei E352

at^hspa?

^HSPA: 2 AT^SETPORT?

A1,A2;1,2,3,7,A1,A2

AT^SYSCFG?

^SYSCFG:2,2,3FFFFFFF,1,2

 

Cài đặt chế độ mạng mặc định cho Huawei E352b (21.158.23.00.209)

AT^SETPORT?

A1,A2;1,16,3,2,A1,A2

AT- các lệnh cho Huawei E1750

АТ lệnh chuyển đổi chế độ huawei E1750

AT^U2DIAG=0 (chỉ modem)

AT^U2DIAG=1 (chế độ modem + CD-ROM)

AT^U2DIAG=6 (chỉ cạc mạng)

AT^U2DIAG=268 cho E1750 (chế độ modem + CD-ROM + Card Reader)

AT^U2DIAG=276 cho E1750 (chế độ cạc mạng + CD-ROM + Card Reader)

AT^U2DIAG=256 (chế độ Modem + Card Reader, có thể được sử dụng như một ổ đĩa flash USB thông thường,

từ chối cài đặt trình điều khiển modem)

 

Các lệnh АТ chuyển mạng huawei E1750

AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 (chỉ 3G)

AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,1,2 (chỉ GSM)

AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 (Ưu tiên 3G)

 

Các lệnh AT chuyển mạng Huawei E1820 (E182E)

AT^SYSCFG=13,2,3fffffff,1,2 – chỉ GSM 

 AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,1,2 – ưu tiên GSM 

 AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 – chỉ WCDMA 

 AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 – ưu tiên WCDMA

 

Các lệnh AT cho Huawei E3131

AT^SETPORT=”A1,A2;1,16,3,2,A1,A2″ – (Đặt cấu hình mặc định) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,2,3,16,A1,A2″ – (chế độ hoạt động modem với Android 4.0 (đôi khi làm việc)) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,16,3,2″ – (chế độ “modem + cạc mạng”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,3,2,A2″ – (chế độ “modem + Card Reader”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;1,3,2″ – (chế độ “chỉ modem”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;2,16″ – (chế độ “cạc mạng”) 

 AT^SETPORT=”A1,A2;2,16,A1″ – (chế độ “cạc mạng + CD-ROM”)

 

Các lệnh AT cho modem Huawei E303 HiLink

AT^U2DIAG=374 Chuyển modem từ chế độ Hilink sang chế độ cổng COM

AT^U2DIAG=375 Trở về chế độ ban đầu

 

Các lệnh AT cho modem Huawei E3276

AT^SETPORT=”A1;10,12,13,14,16,A1,A2″ – Bật tất cả các cổng com.

AT^SETPORT=”A1,A2;12,16,A1,A2″ – Cài đặt mặc định.

Các lệnh AT lệnh chuyển đổi chế độ trong modem huawei LTE (E392, E398)

Nếu bạn muốn chỉ bật chế độ LTE cho modem USB, tắt tất cả các chế độ khác, bạn cần sử dụng lệnh AT:

AT^SYSCFGEX=”03″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Trong lệnh trên, giá trị đầu tiên được giải mã là:

00 – Chế độ mặc định (Trình tự ưu tiên là: 4G > 3G > 2G)

01 – GSM GPRS(2G)

02 – WCDMA(3G) 

03 – LTE(4G) 

99 – Giữ nguyên các cài đặt hiện tại.

Bạn cũng có thể chọn thứ tự ưu tiên của chúng, theo thứ tự giảm dần, ví dụ:

AT^SYSCFGEX=”0302″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Trong trường hợp này, modem sẽ cố gắng kết nối trước với mạng LTE và sau đó với mạng 3G, bên cạnh hoạt động trong mạng 2G. hoặc tùy chọn này:

AT^SYSCFGEX=”030201″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

cái này cũng tương đương với

AT^SYSCFGEX=”00″,3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,

Chế độ tự động, cài đặt mặc định (Trình tự ưu tiên: 4G > 3G > 2G)

 

Các nội dung khác có thể bạn quan tâm:

Phần 1: Cài đặt và sử dụng USB 3G 4G trên đầu DVD android

  • Làm sáng tỏ lý do tại sao nhiều USB 3G 4G theo mặc định không hoạt động trên đầu Android và làm cách nào để cho chúng hoạt động được với đầu android ô tô.

Phần 2: Các lệnh AT cơ bản để kích hoạt modem USB 3G/4G Huawei

 • Sau khi đọc xong phần 1, khi đối mặt với một chiếc USB 3G 4G chưa có trong hướng dẫn, chúng ta cần tìm hiểu các lệnh cần phải gõ nhằm kích hoạt chế độ hỗ trợ thiết bị android của USB 3G 4G, tại đây sẽ có một số thông tin rất hữu ích cho một sự khởi đầu tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
5/5 - (27 bình chọn)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Vui lòng cho biết bạn mong muốn cải thiện điều gì

  Cảm ơn bạn đã dành thời gian đánh giá
  Chia sẻ bài viết

  Tin tức cùng chuyên mục

  Đăng ký nhận bản tin từ ICAR Việt Nam
  Đăng ký nhận bản tin từ ICAR Việt Nam

   Icon on ICAR.VN